مدافع تیم فوتبال استقلال تهران گفت:تیم قدرتمندی را در تهران شکست دادیم؛اما در تاشکند،خانه پاختاکور کار سختی خواهیم داشت.

امیرحسین صادقی ،مدافع تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود:تیم فوتبال پاختاکور ازبكستان یک تیم بسیار قدرتی در فوتبال آسیاست و درمقابل ما بازی فیزیکی را به نمایش گذاشت.آنها از بازیکنان خوبی برخوردارند.

وی ادامه داد:‌در نخستین بازی دوربرگشت در تاشکند مقابل این تیم بازی خواهیم کرد که کارمان مانند این بازی آسان نخواهد بود.

صادقی خاطرنشان کرد:اگر در بازی های باقی مانده همین طور بازی کنیم؛صعودمان از این گروه حتمی خواهد بود