پرویز مظلومی در گفت و گویی با خبرورزشی تاکید کرد که از دست مجتبی جباری برای تکرار انتقادات گذشته اش دلخور نیست. او در بخشی از حرف هایش گفت:« مصاحبه با مجتبی را بد موقعی انجام دادند. درست وقتی از زمین آمده بیرون و بعد از بازی است ، در شرایطی که فقط 4 دقیقه بازی کرده و البته تعویضش هم چند بار به مشکل خورده است . در آن شرایط دوربین را می برند روی صورتش و او هم در عصبانیت چیزی می گوید. خودش دیروز با من تماس گرفت و عذر خواست . برای همین هم بود که گذاشتم بیاید سر تمرین. من هم به او حق می دهم . به هر حال مجتبی بازیکن بزرگی است. یک لحظه به خاطر آن مشکلات عصبی شده و چیزی گفته ف مشکلی هم نیست

او همچنین درباره ماجرای محمد محمدی گفت:« من که نبودم و ندیدم چه شده بود . فکر می کنم از گل دوم و کمی هم شعارهای روی سکو عصبی شده. به هر حال سرمربی تیم ملی هم در ورزشگاه حاضر بود و این ها همه موثر هستند . تازه برادر خانمش هم از سفر بر می گشته و این هم شده یک مشکل اساسی تر. باید سریعتر می رفته به فرودگاه