ابتدای ورودش به استقلال همگان از مدیری منضبط و کوشا صحبت می کردند که از کوچکترین بی نظمی در تیم جلوگیری خواهد کرد.

وقتی برای اولین بار بر صحنه تلوزیون در برنامه نود ظاهر شد .تمام هواداران و کارشناسان هم عقیده شدند او هیچگاه محبوب هواداران نخواهد شد و اینگونه هم شد.این اواخر بعد از جدا شدن امیر قلعه نویی از استقلال که علتش اختلافش با واعظ آشتیانی بود جنگ سردی را با امیرقلعه شروع کرد که حاصلش چیزی جز شکست برای واعظ آشتیانی نخواهد بود .

اگر واعظ به قدرت مدیریت خود اعتقاد دارد و نفس کش می طلبد امیرقلعه قهرمان سکوهای آبیست سکوهایی که انتظار دیدن امیر در ورزشگاه را می کشد .با اینکه واعظ و دوستدانش کانون هواداران را از عناصر خود تشکیل داده اند اما لیدرهای دوستدار امیر از هم اکنون به فکر آرایش سکوها و شعارهای حماسی برای قهرمانشان هستند.

واعظ آشتیانی با این نوع مدیریت و اینکه هر روز صحبتهایی بر خلاف روزهای قبل خود انجام می دهد شاید تا هفته پنجم روی صندلی مدیریت استقلال دوام نیاورد و مجبور به خداحافظی شود آشتیانی باید بداند اینجا فوتبال است و بی رحم او باید بداند فوتبال به هیچکس ر حم نمی کند حتی اگر به نظر خود مدیری توانمند باشی که البته هنوز برای اطرافیان اینهم ثابت نشده است