از شهاب گردان، فرشید طالبی وحدادی فر هم به عنوان دیگر نفرات مدنظر آبی ها یاد می کنند
فتح الله زاده برای فصل بعد استقلال برنامه های ویژه ای دارد.او به خصوص در مورد خارجی ها می خواهد اشتباهات این فصل را جبران کند وخریدهایی مثل دوسانتوس ولوئیز را به دست فراموشی بسپارد.
این مدیر برای لیگ آینده قصد خرید ادینهو وعمادرضا را دارد وبا یکی از آنها هم توافقات لازم را به دست آورده است. مشخص نیست در صورت جذب این نفرات تکلیف بازیکنانی مثل برهانی وسیدصالحی چه خواهدشد.
از شهاب گردان، فرشید طالبی وحدادی فر هم به عنوان دیگر نفرات مدنظر آبی ها یاد می کنند.روانخواه ،جباری وشیرزاد هم بازیکنانی خواهند بود که در لیست مظلومی برای لیگ بعد جایی ندارند.