اختصاصی استقلالی - امروز تماشاچیان فوتبال شاهد بازی راه آهن و استقلال بودند و این در حالی بود که بار دیگر گزارش های مغرضانه و تاسف بار گزارشگران قرمزدوست سیمای مثلا ملی اعصاب میلیون ها هوادار آبی را به هم ریخت . آقای مزدک خان میرزایی با این گزارش تاسف بار بار دیگر کینه ورزی رسانه مثلا ملی را با هواداران استقلال یادآور شد . ایشان به طور مضحکی در زمانی که بازی در اختیار آبی پوشان بود بازی را کسل کننده می خواند و در زمان عکس آن بازی را خوب می دید ! هر وقت توپ در مالکیت آبی ها بود سکوت و عکس آن بازی برتر راه آهن نسبت به استقلال را بر زبان می راند ! برای توپ هایی که هنوز هم نزدیک هجده استقلال نشده بودند گلوی خود را فشار می داد و با حرارت فریادهای گوش خراش می داد و عکس آن سکوت می کرد ! برای گواهی این مدعا بهترین شاهد موقعیت آخر بازی بود که هوار در جایی خوب توپ را با بی دقتی از دست داد و در حالی که از همان زمان حرکت برهانی این توپ خطرناک نشان می داد صدای گزارشگر بر خلاف حرکت های حتی نصف و نیمه راه آهنی ها آرام وساکت بود ! و شوت های چند متری بالای دروازه از سوی راه آهن با داد و فریاد این آقا همراه می شد و ... از این آقا هم بگذریم دوربین ها ی این سیمای مثلا ملی نیز صحنه های جالبی را می گیرد مثلا مدام چهره ی مقامات راه آهن را به تصویر می کشد یا مرتب چهره ی طالب لو را نشان می دهد تا به گزارشگر قرمز خود خط بدهد که یادآور شود که چرا طالب لو درون دروازه نیست و یک اختلاف افکنی نیز صورت گیرد . یا از این همه آفساید مشکوکی که علیه استقلال اعلام شد صحنه های آهسته را به فراموشی سپرده و صحنه ای را که محمدی ابتدا با سینه توپ را مهار می کند و در ادامه بدون اینکه وی نقشی داشته باشد توپ به دستش سایشی پیدا می کند - این صحنه را چند بار از نما های دیگر نشان می دهد تا گزارشگر خودشان که اول گفته بود توپ هند نیست یک مرتبه نه تنها بگوید هند شده بلکه پا را فراتر گذاشته و حکم به اخراج محمدی بدهد و این تصمیم را تاثیر گذار در بازی هم بخواند ! در حالی که قدیم تر ها برای حفظ ظاهر حداقل می گفتند ما کارشناس نیستیم و کارشناسان داوری باید نظر دهند ولی گویا جایگاه گزارشگران سیما چنان بالاست که به راحتی می توانند درباره ی یک تیم شصت و پنج - شصت و شش ساله ؛ سبک سرانه سخنرانی کنند ! و با احساسات پاک هوادارانش بازی کنند کی باید به آن ها گفت گزارشگر یعنی گزارشگر !؟ برای همه ی شما که اینگونه عمل می کنید متاسفم بازی استقلال و تراکتورسازی همین کار را کردید در حالی که طرفداران استقلال علارغم اختصاص سهمیه غیرقانونی بیشتری به تراکتورسازی از تماشاگران سرخ به مراتب بیشتر بودند طوری فقط آن ها را نشان می دادید که انگار تراکتورسازی میزبان است حتی به اینجا اکتفا نکرده و فوتبال را از ورزش خارج کردید و مقامات سیاسی شهر تبریز را هم به تصویر کشیدید ! یعنی چه ؟ اشتباه نشود این که استقلال خوب یا بد بازی می کند بحث جداگانه ای است که من و سایر دوستان در مقالات جداگانه به آن پرداخته و می پردازیم ولی این مطلب اختصاص به سبک و خوبی و بدی بازی استقلال ندارد که مثلا از عدم تعویض های مناسب مظلومی یا چیز دیگر گله کنیم . این مقاله به شما صدا و سیمایی ها می گوید به خط اعتدال برگردید و دست از این رفتار ها بردارید اگر برخی اوقات شما را خطاب مستقیم قرار ندادیم به حساب حماقت و نادانی ما نگذارید ! که عملکرد جانبدارانه ی شما کاملا مشخص است و در این جا این انتقاد را به باشگاه استقلال در مقاطع مختلف وارد دانسته که آن طور که شایسته است جواب قاطعانه به این کینه ورزی ها نداده است و نمونه ی آن بیانیه اخیر درباره ی ناداوری های آشکار در برنامه ی نود است که با توجه به تصمیمات موثر اشتباه داوری در این بازی ( استقلال - تراکتور سازی ) مجری عادل نام این برنامه داوری های این بازی را ناقص نشان داد که در اطلاعیه باشگاه استقلال انتظاری پاسخی کوبنده تر می رفت درست بعد از زمانی که این برنامه سعی داشت بعد از بازی استقلال - پرسپولیس چه رفت و په برگشت اذهان عمومی را در مسئله ی داوری ها بر ضد استقلال بشوراند و از مسائل داوری تیم رقیب و تیم های دیگر بسیار ساده تر بگذرد .

آقای فردوسی پور ،میرزایی و ... و تصویربرداران رسانه ی مثلا ملی برای حقوقی که از همین ملت دریافت می کنید فقط کمی انصاف انتظار ماست و دیگر هیچ !